Nadace ČEZ

Nadace ČEZ

V roce 2023 získala obec Chlumec nadační přispěvek na projekt "Stromořadí Chlumec" v grantovém řízení Stromy od společnosti Nadace ČEZ.
V rámci tohoto projetu bylo vysazeno 50 ovocných stromů.