Historie obce

Stručná historie vzniku osad a obce

Osada Chlumec

V písemnostech českokrumlovského archivu se uvádí v r. 1445 v Chlumci 3 usedlosti a jedna chalupa s celkovou výměrou pozemků 4 1/4 lánu (cca 85 ha). Koncem 16. stol. zde bylo již 7 usedlostí s celkovou výměrou cca 140 ha půdy. Poddaní platili rentu a odváděli naturálie a robotovali na blízkých dvorech. Desátek odváděli církvi do Kamenného Újezda.

Osada Krnín

Ves je uvedena mezi původními sídlišti kmene Doudlebů Ve středověku velmi trpěla za válečných událostí. Roku 1394 byla ves zcela popleněna vojáky Jana Zhořelského, bratra krále Václava IV. Vojsko čítalo 30 tisíc žoldnéřů a táhlo proti Jindřichu z Rožmberka, představiteli odbojné Panské jednoty proti králi. V dalším roce prodal Jindřich z Rožmberka část Krnína – 4 lány (nyní č.p. 1 a 3), po několika převodech se stal vlastníkem tohoto majetku krumlovský prelát. Dolní část Krnína patřila Holkovcům z Holkova. Roku 1513 prodal poslední Holkovec Matěj zbytek svého panství Jiříku Kunáši z Machovic. Machovický rod držel tento majetek do roku 1757, kdy se dostal do vlastnictví zlatokorunského kláštera. Po zrušení kláštera 10. 11. 1785 přešla pak tato část Krnína k panství krumlovskému.

Vývoj názvu osad Chlumec, Krnín

 • 1483, 1541 – Chlumecz
 • 1720 – Kuntzen
 • 1789 – Kunzen, Chunzen
 • 1841 – Chumzen (Chumec)
 • 1854 – Chumec, Chunzen

Obec Chlumec

V roce 1924 se osady Chlumec (www.obec-chlumec.cz) a Krnín odloučily od obce Dolní Třebonín (https://www.dolnitrebonin.cz). Historicky prvním starostou samostatné obce Chlumec se stal sedlák František Mojžíš (v letech 1924–1928). V této době byla celková výměra půdy v 311,8 ha, žilo zde 64 obyvatel (včetně námezních pracovníků) na 16-ti usedlostech. Při slučování obcí v roce 1942 byla obec Chlumec připojena k Dolnímu Třebonínu. Po květnovém osvobození roku 1945 byl ustanoven 31. 7. 1945 MNV Chlumec v počtu 9 členů. Prvním předsedou byl Matouš Klíma z Krnína. Po únoru 1948 se vlivem nastolení komunismu složení MNV často měnilo. Koncem roku 1950 žilo v obci Chlumec (osady Chlumec a Krnín) 81 obyvatel a výměra zemědělské půdy činila 262,3 ha. V padesátých letech byly dvě rodiny z největších usedlostí v Chlumci pro výstrahu vyhnány a komunistický režim tak mohl předvést svou sílu. V roce 1963 byla obec Chlumec připojena k obci Záluží. V roce 1970 žilo v osadách Chlumec a Krnín celkem 71 obyvatel. Po roce 1989, dne 5. 12. 1990, se konalo ustavující zasedání obecního zastupitelstva (9 členů). Prvním starostou Obce Chlumec v postkomunistické éře se stal Václav Bürger.

Chronologický přehled jednotlivých starostů Obce Chlumec

dle zápisů prvního dílu obecní kroniky a dle cenných pamětí pana Ladislava Burgera z Chlumce:

 • 1924–1928, František Mojžíš
 • 1928–1942, Vojtěch Talíř
 • 1943–1945, obec zrušena (pod německou správou v Dolní Třeboníně)
 • 1945–1947, Matouš Klíma
 • 1947–1948, František Vyžrálek
 • 1948–1949, Václav Talíř (odvolán na návrh OV národní fronty)
 • 1949–1950, Jan Janás (zde končí zápisy prvního dílu obecní kroniky), Jan Bohdal,
  Ladislav Talíř
 • 1957–1960, Josef Duda
 • 1960–1962, Miloš Vrchota (obec Chlumec zrušena - sloučena se Zálužím)
 • 1990–1995, Václav Bürger (prvním starostou obce v postkomunistické éře, započet 2. dílu obecní kroniky)
 • 1996–2006, Václav Klíma
 • 2006 – nyní, Předsedou se stal Ing. Petr Bürger

Kronika Obec

Rešerže

 • Ing. Jan Mojžíš

Zdroj

 • Obec v minulosti a přítomnosti (1979), Jan Talíř z Krnína
 • Paměti pana Ladislava Bürgera z Chlumce, bývalého kronikáře obce
 • Seminární práce Chlumec u Českého Krumlova (2008), Karel Reischl ml. z Chlumce