O Chlumci

Malá jihočeská obec Chlumec se nachází nedaleko Českého Krumlova. V přírodou obklopené vesničce žije přes sto obyvatel ve dvou malebných osadách Chlumec a Krnín. Osada Krnín je díky dochovalým historickým budovám zapsána do Vesnické památkové zóny ČR
(https://www.lidova-architektura.cz).

V roce 1924 se osady Chlumec (www.obec-chlumec.cz) a Krnín odloučily od obce Dolní Třebonín (https://www.dolnitrebonin.cz). Historicky prvním starostou samostatné obce Chlumec se stal sedlák František Mojžíš (v letech 1924–1928). V této době byla celková výměra půdy v 311,8 ha, žilo zde 64 obyvatel (včetně námezních pracovníků) na 16-ti usedlostech. Při slučování obcí v roce 1942 byla obec Chlumec připojena k Dolnímu Třebonínu. Po květnovém osvobození roku 1945 byl ustanoven 31. 7. 1945 MNV Chlumec v počtu 9 členů. Prvním předsedou byl Matouš Klíma z Krnína. Po únoru 1948 se vlivem nastolení komunismu složení MNV často měnilo. Koncem roku 1950 žilo v obci Chlumec (osady Chlumec a Krnín) 81 obyvatel a výměra zemědělské půdy činila 262,3 ha. V padesátých letech byly dvě rodiny z největších usedlostí v Chlumci pro výstrahu vyhnány a komunistický režim tak mohl předvést svou sílu. V roce 1963 byla obec Chlumec připojena k obci Záluží. V roce 1970 žilo v osadách Chlumec a Krnín celkem 71 obyvatel. Po roce 1989, dne 5. 12. 1990, se konalo ustavující zasedání obecního zastupitelstva (9 členů). Prvním starostou Obce Chlumec v postkomunistické éře se stal Václav Bürger.