Zajímavosti z historie

Zajímavé události v historii obce

Kino

Na obec docházel okresní instruktor Kácha, který byl fanda do kina. Přesvědčil obecní radu aby koupila promítací přístroj. Začalo půjčování a promítání filmů. Jenže promítací místnost byla pouze kancelář v čp. 6, která byla nedostačující. A tak se v létě sehnalo pár prken, udělalo se několik jednoduchých laviček na návsi a pověsilo se promítací plátno mezi dvě lípy u křížku na návsi. Toto letní kino bylo hojně navštěvované.

Zavedení elektřiny

V roce 1947 byla v Chlumci zavedena elektřina.

Veřejná prádelna

Obec Chlumec dostala v roce 1948 na slavnosti v Háječku  poukaz z okresu na vybudování obecní prátelny. Místní občané se rok "domlouvali", které stavení by bylo pro prádelnu nejvhodnější a všem po ruce. Nakonec byl vybrán dům čp. 6 (Borovkovina), kde byl později umístěn též obecní úřad.

Obecní rozhlas

Starosta obce pan Janás byl také členem okresního zastupitelstva. Využil svého vlivu a známostí a pro obec získal v roce 1949 zařízeni pro místní rozhlas. Zařízení se skládalo z rádia, gramofonu, zesilovače, mikrofonu a pěti reproduktorů. Instalace byla jednoduchá. Na jediný sloup těsně u obecní budovy se namontovaly tři tlampače a zařízeni v kanceláři pospojoval Petr Burger. Protože nebyl žádný rozvod po vsi, nebyla nutná ani zvláštní koncese. A tak se v neděli po obci vyhrávalo, gratulovalo a občas zvalo i na schůze.

Hospoda – výčepní kiosek

V Chlumci postavil podnikavý zemědělec Jan Janás čp. 7 v roce 1930 výčepní kiosek a získal hostinskou činnost.

Lesní divadlo "Háječek" nebo též lesní parket "Na kopcích"

Nad obcí Chlumec je kopec „Věncova hora“. Na tomto místě existovalo v širokém okolí známé divadlo – lesní amfiteátr. Vzniklo poté, co vichřice část lesního porostu povalila a občan Jan Janás čp. 7 na vykáceném polomu postavil dřevěné podium a vedle dřevěnou boudu. Okolní porost upravil a postavil jednoduché lavičky. Divadelní soubor tvořili mladí lidé z okolních obcí.

Pád vojenského letadla MIG 21 F-13 těsně před čp.19 v Chlumci

21. 3. 1974 v 15,43 hod. při návratu z úkolu akrobacie došlo na okruhu letiště v Českých Budějovicích k vysazení motoru vojenského letadla MIG 21 F-13 EČ 08502. Přestalo fungovat palivové čerpadlo, kterému zoxidovaly plunžry. Zkušený pilot mjr. Miloslav Martenek zachoval chladnou hlavu, navedl letoun mimo obydlené úzamí a katapultoval se na okraji obce Chlumec asi ve výšce 200m, která byla téměř limitní pro tehdejší katapultáž.
Stíhací letoun následně  havaroval s velkým štěstím pouhých 20m od tehdejší novostavby rodinného domu čp. 19 v Chlumci. Miloslav Martenek vyvázl s lehkými zraněními. Nikdo z obyvatel nebyl zraněn. Černý den měl akorát zajíc na kterého spadla část kabiny letadla.

MIG 21 F-13 – popis letadla (zdroj: Internetový Technický Magazín)

František Bürger – československý domácí odboj – "Krycí jméno Brtoš"

O významném představiteli domácího odboje, rodákovi z Čertyně, si přeštěte v následujícím článku.

František Bürger
Pro zvětšení klikni na obrázek

Historické Fotografie