Praktické informace


Informace určené pro obyvatele obce Chlumec

Bankovní účet obce

KB Český Krumlov, č.ú.: 152 202 41 / 0100
Do poznámky k platbě uvádějte např.: voda / pes / odpady – 2014 – Příjmení/ č.p., č.e.

Nádoby na tříděný odpad a sběrný dvůr

Pro obyvatele obce Chlumec jsou k dispozici sběrné nádoby na tříděný odpad PAPÍR / PLAST / SKLO umístěné na místech: Chlumec náves, Chlumec u dětského hřiště, Krnín náves.
Pro další odpady jsou nasmlouvané úložné služby Sběrného dvora Dolní Třebonín, webové stránky: https://www.dolnitrebonin.cz/391/cz/sberny-dvur-dolni-trebonin

Obecní vodovod

Obec Chlumec vlastní a spravuje "Vodovod Chlumec-Krnín" 
Správce vodovodu Martin Klíma, telefon: 723 541 576, e-mail: maringod@email.cz 

Obecní mobiliář k zapůjčení – PÁRTY PRVKY

K dispozici k zapůjčení pro občany je:

 • Párty stan – 5x10m
 • Nůžkový stan – 4x6m
 • Bufetový stůl (3ks), pivní set (18ks), plynové topidlo – hříbek (2ks)

Kontaktní osoba pro zápůjčky – Tomáš Moro, telefon: 774 586 627

Věncovna Chlumec

Obec Chlumec vlastní malý víceúčelový areál Věncovna Chlumec. Zápůjčení univerzálního hřiště nebo celého areálu pro soukromou akci koordinuje dle provozního řádu správce areálu:
Jiří Maršán, telefon: 723 398 032, e-mai: marsan@ld-okna.cz

Přehled pravidelných poplatků

a) roční za svoz odpadu

 • splatné nejpozději do 31. 7.
 • pro osoby s trvalým pobytem v obci předpis 500 Kč / osoba
 • pro rekreační objekty v obci předpis 500 Kč / stavba
 • frekvence služeb: topná sezóna každou středu, mimo topnou sezónu každou druhou středu

b) roční ze psů

 • splatné nejpozději do 30. 4.
 • pro držitele psa staršího 3 měsíců předpis 100 Kč / prvého psa,
 • 150 Kč za druhého a každého dalšího psa

c) čtvrtletní z ubytovací kapacity 

 • splatné nejpozději do 15 dne následujícího měsíce po příslušném čtvrletí
 • předpis 15 Kč za každé využité lůžko a den

d) roční vodné

 • splatné ke dni splatnosti předložené faktury s odečtem v červnu běžného roku:
 • fixní sazba za nájem vodoměru předpis 240 Kč / rok
 • plus spotřeba vody předpis 60Kč / m3 (projednáno a schváleno dne 24.06.2019 na VZ 2/2019 usnesení č. 6/2/2019.)

e) stočné

je účtováno sazbou 10 Kč / m3 včetně DPH jen u objektů majících jako zdroj pitné vody pouze obecní vodovod. Ustanovení dle veřejného jednání zastupitelstva ze dne 24. 1. 2011 č 42011 bod 3 – změna schválená na VZ 2/2019 usnesení č 6/2/2019.

Účtování stočného pro občany Obce Chlumec a Krnín

Účtování stočného pro občany Obce Chlumec a Krnín.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 264,39 kB