Evropská unie

Logo Evropská unie

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova

Projekt: POŘÍZENÍ VYBAVENÍ PRO POŘÁDÁNÍ KULTURNÍCH AKCÍ (2021)

je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora projektů konečných žadatelů naplňujících cíle SCLLD MAS Blanský les - Netolicko o.p.s.