https://www.high-endrolex.com/50

https://www.high-endrolex.com/50

https://www.high-endrolex.com/50

https://www.high-endrolex.com/50

https://www.high-endrolex.com/50

Historie obce Chlumec | Obec Chlumec

https://www.high-endrolex.com/50

https://www.high-endrolex.com/50

Historie obce Chlumec

Stručná historie vzniku osad a obce

Osada Chlumec     Obecní úřad, prádelna, hospoda, zvonička
V písemnostech českokrumlovského archivu se uvádí v r. 1445 v Chlumci 3 usedlosti a jedna chalupa s celkovou výměrou pozemků 4 1/4 lánu (cca. 85 ha). Koncem 16. stol. zde bylo již 7 usedlostí s celkovou výměrou cca. 140 ha půdy. Poddaní platili rentu a odváděli naturálie a robotovali na blízkých dvorech. Desátek odváděli církvi do Kamenného Újezda.

Osada Krnín

Ves je údajně uváděna mezi původními sídlišti kmene Doudlebů. Ve středověku velmi trpěla za válečných událostí. Roku Historická mapa Chlumce 1836-521394 byla ves zcela popleněna vojáky Jana Zhořelského, bratra krále Václava IV. Vojsko čítalo 30 tisíc žoldnéřů a táhlo proti Jindřichu z Rožmberka, představiteli odbojné Panské jednoty proti králi. V dalším roce prodal Jindřich z Rožmberka část Krnína - 4 lány (nyní č.p.1 a 3), po několika převodech se stal vlastníkem tohoto majetku krumlovský prelát. Dolní část Krnína patřila Holkovcům z Holkova. Roku 1513 prodal poslední Holkovec Matěj zbytek svého panství Jiříku Kunáši z Machovic. Machovický rod držel tento majetek do roku 1757, kdy se dostal do vlastnictví zlatokorunského kláštera. Po zrušení kláštera 10.11.1785 přešla pak tato část Krnína k panství krumlovskému.

Vývoj názvu osad Chlumec, Krnín:
1483,1541 - Chlumecz
1720 - Kuntzen
1789 - Kunzen, Chunzen
1841 - Chumzen (Chumec)
1854 - Chumec, Chunzen

Obec Chlumec
V roce 1924 se osady Chlumec a Krnín odloučily od obce Dolní Třebonín. Historicky prvním starostou samostatné obce Chlumec se stal sedlák František Mojžíš (v letech 1924-1928). V této době byla celková výměra půdy v obci 311,8 ha, žilo zde 64 obyvatel (včetně námezních pracovníků) na 16-ti usedlostech. Při slučování obcí v roce 1942 byla obec Chlumec připojena k Dolnímu Třebonínu. Po květnovém osvobození roku 1945 byl ustanoven 31.7.1945 MNV Chlumec v počtu 9 členů. Prvním předsedou byl Matouš Klíma z Krnína. Po únoru 1948 se vlivem nastolení komunismu složení MNV často měnilo. Koncem roku 1950 žilo v obci Chlumec (osady Chlumec a Krnín) 81 obyvatel a výměra zemědělské půdy činila 262,3 ha. V padesátých letech byly dvě rodiny z největších usedlostí v Chlumci pro výstrahu vyhnány a komunistický režim tak mohl předvést svou sílu. V roce 1963 byla obec Chlumec připojena k obci Záluží. V roce 1970 žilo v osadách Chlumec a Krnín celkem 71 obyvatel. Po roce 1989, dne 5.12.1990, se konalo ustavující zasedání obecního zastupitelstva (9 členů). Prvním starostou Obce Chlumec v postkomunistické éře se stal Václav Bürger.

Chronologický přehled jednotlivých starostů Obce Chlumec dle zápisů prvního dílu obecní kroniky a dle cenných pamětí pana Ladislava Burgera z Chlumce: 

1924 - 1928
František Mojžíš
1928 - 1942 Vojtěch Talíř
1943 - 1945 obec zrušena (pod německou správou v Dolním Třeboníně)
1945 - 1947 Matouš Klíma
1947 - 1948 František Vyžrálek
1948 - 1949 Václav Talíř (odvolán na návrh OV národní fronty)
1949 - 1950 Jan Janás (zde končí zápisy prvního dílu obecní kroniky)
  Jan Bohdal
  Ladislav Talíř
1957 - 1960 Josef Duda
1960 - 1962 Miloš Vrchota (obec Chlumec zrušena - sloučena se Zálužím)
1990 - 1995
 
Václav Bürger (prvním starostou obce v postkomunistické éře, započetí 2. dílu obecní kroniky)
1996 - 2006 Václav Klíma
2006 - nyní Ing. Petr Bürger

 

Kronika Obce:

Kroniku obce pečlivě zaznamenával v období 1990 až 2008 pan Ladislav Burger.

Ukázka: Zápis do kroniky rok 2008 (PDF) 

Kronika obce Chlumec 1932-1950 (DigiArchiv SOA v Třeboni)

________________________________________________________________

REŠERŽE:
Ing. Jan Mojžíš 

ZDROJ:
Obec v minulosti a přítomnosti (1979), Jan Talíř z Krnína
Paměti pana Ladislava Bürgera z Chlumce, bývalého kronikáře obce
Seminární práce Chlumec u Českého Krumlova (2008), Karel Reischl ml. z Chlumce


Obec Chlumec
Rychlý kontakt

    
OBEC CHLUMEC

Chlumec 10
382 32 Chlumec

T: 602 440 550 (starosta)
E: obec-chlumec@seznam.cz

Bankovní spojení:

KB Český Krumlov,

č.ú.: 152 202 41 / 0100

Úřední den:

pondělí 19:00 - 20:00 

Poslední přidané foto v galerii:
Stavění májky 2023


Vstoupit do galerie

Facebook
YouTube